วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

๑๗ ต.ค๕๙ ผศ.อ.ด. ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยยิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

๑๗ ต.ค.๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี นำโดย นายสมศักดิ์ พวาศิริ รอง หส.ผศ.อ.ด. พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๑๗ ต.ค.๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี นำโดย นายสมศักดิ์ พวาศิริ รอง หส.ผศ.อ.ด.
 พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๑๗ ต.ค.๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี นำโดย นายสมศักดิ์ พวาศิริ รอง หส.ผศ.อ.ด.
 พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๑๗ ต.ค.๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี นำโดย นายสมศักดิ์ พวาศิริ รอง หส.ผศ.อ.ด.
 พร้อมพนักงานและลูกจ้าง น้อมกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเศียรเกล้า
 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๑๗ ต.ค.๕๙ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี นำโดย นายสมศักดิ์ พวาศิริ รอง หส.ผศ.อ.ด.
 พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี ขอขอบพระคุณท่าน พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ รอง ผบ.มทบ.๒๔ ผู้แทน ผบ.มทบ.๒๔ มอบธงชาติให้กับ นายสมศักดิ์ พวาศิริ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี และร่วมกันเชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา โดยมีคณะ ฝสธ.มทบ.๒๔ พร้อมพนักงาน ผศ.อ.ด. ร่วมเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นธงชาติขนาดใหญ่ที่ มทบ.๒๔ ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติธง ได้มาตรฐาน ตัดเย็บด้วยผ้าโพลี่เอสเตอร์ใยสังเคราะห์ ด้วยงบประมาณของหน่วย เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญ ของการเคารพธงชาติในเวลา แปดนาฬิกา ซึ่งจะเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมความรักชาติ ความสามัคคี และความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อกองทัพบก อีกทางหนึ่งด้วย ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอุดรธานี เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ น.

 ธงชาติขนาดมาตราฐาน
ทั้งหมดตรง
ทั้งหมดตรง
พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ รอง ผบ.มทบ.๒๔ มอบธงชาติไทย ให้ นายสมศักดิ์  พวาศิริ
รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี


เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมวันชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. ผศ.อ.ด. ร่วมลงนามถวายพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ โดย พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ เป็นประธานในพิธี และเวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี


เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผศ.อ.ด. ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี


                    นายสมศักดิ์ พวาศิริ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
                                                          ร่วมลงนามถวายพระพร